slovenčina angličtina 
logo ISO 9001
bulletSvietidlá bulletKáble bulletElektro bulletPartneri bulletKontakt
Káble
Naše produkty Dopyt Technická podpora
Automatizačná technika
Cu pásky a laná
Flexošnúry
Signálne vodiče
Silové vodiče
Solárne vodiče
Naše produkty

Kábel je jeden alebo viac drôtov (vodičov) spojených dohromady. Spojenie môže byť obtočením, alebo spoločným obalom (napr. izoláciou). Kábel môžu tvoriť aj nekovové materiály, vtedy sa jedná o optický kábel.

Kábel vytvorený za účelom prenosu elektrickej energie, alebo elektrických signálov sa nazýva elektrický kábel, na prenos dát nazývame dátový kábel.

Vnútorné žily kábla môžu byť tvorené samostatnými (plnými) drôtmi, alebo lankami (vytvorené obtočením niekoľkých tenkých drôtov okolo seba). Lanko má väčšiu odolnosť voči mechanickému namáhaniu (naťahovanie, ohýbanie, krútenie), ako samotný drôt.

Sústava navzájom elektricky izolovaných a mechanicky spojených elektrických vodičov, ktorá slúži k prenosu elektrickej energie, dát alebo signálov medzi zdrojom a spotrebičom. Zväzok žíl alebo jednotlivá žila je obklopená plášťom. Plášť (obal – vrstva s obvykle vysokým elektrickým odporom, nevodivá najčastejšie z rôznych druhov plastu) chráni žily elektricky aj mechanicky. Izolácia kábla zabraňujúca vysokofrekvenčnému rušeniu, alebo vyžarovaniu sa nazýva tienenie (je tvorená opletením drôtenou sieťovinou, alebo kovovou fóliou).

Podľa použitia sa rozdeľujú káble na silové a oznamovacie, podľa konštrukcie (umiestnenia a počtu vodičov, použitého materiálu ....) napríklad na tienené a netienené, guľaté a ploché, nízkonapäťové a vysokonapäťové, teplovzdorné a mrazuvzdorné a iné. Presné rozlíšenie týchto pojmov nie je možné. Všeobecne hovoríme o kábloch v prípade, že sa jedná o viacžilové prevedenie a o vodičoch ak sa jedná o prevedenie jednožilové.

Toľko z wikipedie a lexikónu.