slovenčina angličtina 
logo ISO 9001
bulletSvietidlá bulletKáble bulletElektro bulletPartneri bulletKontakt
Elektro
Naše produkty
Elektrické prístroje
Elektroinštalačný materiál
1.Rozvodné systémy
2.Vypínače a zásuvky
3.Priemyselné svietidlá
4.Bleskozvodový materiál
» Svorky a podpery
» Zemiace tyče a dosky
» Zemniaca pásovina gulatina
5.Ostatný elektroinštalačný materiál
Zemniaca pásovina gulatina
Bleskozvody a uzemňovanie

zachytávacie tyče
držiaky zachytávacej tyče
ochranné striešky
podpery vedenia
ochranné uholníky a príslušenstvo
svorky
uzemňovací systém
doplnky

Dielce sú vyrábané z konštrukčnej ocele S 235 s povrchovou ochranou
žiarovým zinkovaním. Niektoré dielce sú vyrábané v medenom, nerezovom a hliníkovom
prevedení. Spojovací materiál je povrchovo upravený žiarovovým zinkom. Pre nerezové,
medené a hliníkové prvky sa používa nerezový spojovací materiál. Sortiment vyrábaných dielcov
umožňuje konštrukciu bleskozvodov na všetkých typoch striech. Je vhodný pre bežné
typy stavieb a uzemňovanie elektrotechnických zariadení. Hmotnosť dielcov, rozmery a tolerancie
sú uvedené v obrázkoch a v tabuľkách. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny materiálu
dielcov.
Podľa ustanovenia § 21 ods. 7 zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch,
bleskozvody a ich príslušenstvo podliehajú certifikácii preukázania zhody. V súlade s STN 35
7610 musia byť oceľové bleskozvody a ich príslušenstvo zinkované žiarovo podľa STN 03
8558, EN ISO 1461.