slovenčina angličtina 
logo ISO 9001
bulletSvietidlá bulletKáble bulletElektro bulletPartneri bulletKontakt
Elektro
Naše produkty
Elektrické prístroje
Elektroinštalačný materiál
1.Rozvodné systémy
» Modulárne rozvádzače
» Rozbočovacie krabice
» Rozvodné krabice
» Rozvodnice
» Staveniskový rozvádzač
2.Vypínače a zásuvky
3.Priemyselné svietidlá
4.Bleskozvodový materiál
5.Ostatný elektroinštalačný materiál
Staveniskový rozvádzač
Prenosné stojanové rozvodnice
Obsahujú 2 základné škatule bez možnosti modulárneho nadstavovania, s maximálnym osadením 12, resp. 24 modulov s 63 a trojfázovým spínačom. Kryt škatúľ je vylisovaný z polyesteru, ktorý je zosilnený skleneným vláknom. Rozvodnice sú určené hlavne pre vonkajšie prostredie.
Prenosné, stojanové rozvodnice ponúkame v nasledovných špecifikáciach:

º stupeň krytia: IP 44, IP 54, IP 65
º menovitý prúd: 16 a, 32 a
º menovité pracovné napätie: 230 / 400 v, 50 Hz
º mechanická odolnosť: Ik 07
º pevnosť v tlaku: 200 N/mm2
º odolnosť voči úderu: 25 kJ/m2
º odolnosť voči horeniu: UL94: V0

Prívodný kábel môže pripojovať len osoba s patričnou odbornou spôsobilosťou.
Prenosné, stojanové rozvodnice sú osadené ističmi, prúdovým chráničom, 16 a a 32 a zásuvkami.
V ponuke je štvorpólová a päťpólová varianta s preddefinovaným osadením prístrojov na 2 rozmerové
typy škatúl. Prenosné, stojanové rozvodnice nájdu svoje uplatnenie všade tam, kde vyvstáva potreba pripojiť k rozvádzaču súčasne viac prístrojov s odberom 32 a a 16 a pri spoľahlivom istení.

Pozn.: Skupinu prenosných stojanových rozvodníc,
ponúkame na trh v dole uvedených typoch, s
možnosti individuálnej kombinácie.