slovenčina angličtina 
logo ISO 9001
bulletSvietidlá bulletKáble bulletElektro bulletPartneri bulletKontakt
Elektro
Naše produkty
Elektrické prístroje
1.Spínacia technika
» Časové relé
» Istiace nadprúdové relé
» Kontrolné relé
» Motorové spúšťače
» Pomocné relé
» Stykače
» Vačkové spínače
2.Istiaca technika
3.Automatizačná technika
Elektroinštalačný materiál
Časové relé
ČASOVÉ RELÉ datasheet
Typickou aplikáciou časových relé v každodennej praxi sú hlavne domácnosti, kde môže ovládať oneskorené vypnutie svietidla alebo ventilátora napr. v kúpeľniach. Používajú sa nielen pri svietidlách, ale tiež v priemyselných odvetviach na riadenie technologických procesov, strojov a prístrojov.