slovenčina angličtina 
logo ISO 9001
bulletSvietidlá bulletKáble bulletElektro bulletPartneri bulletKontakt
Elektro
Naše produkty
Elektrické prístroje
1.Spínacia technika
2.Istiaca technika
3.Automatizačná technika
» Bezpečnosté moduly
» Detekcia
» Frekvenčné meniče
» Inteligentné relé
» Napájacie zdroje
» Oddelovacie transformátory
» Ovládacie a signalizačné hlavice
» Svetelné sťlpy
Elektroinštalačný materiál
Oddelovacie transformátory
Jednofázové oddeľovacie transformátory.
Používajú sa v elektrických obvodoch riadiacich systémov, signalizačných obvodoch, na výrobu malého a nízkeho napätia. Sú určené pre zabudovanie do elektrických zariadení a rozvádzačov.

• Primárna a sekundárna cievka sa nachádzajú na spoločnom izolačnom telese.
• Medzi primárnou a sekundárnou cievkou je iba základná izolácia.
• Príslušné typy sú určené na výrobu funkčného malého napätia (FELV).
• Sekundárna cievka obsahuje odbočky, čo umožňuje výrobu viacerých hodnôt sekundárneho napätia.
• Menovitý sekundárny výkon je platný iba pri najväčšom sekundárnom napätí.
• V prípade využitia svoriek s nižším sekundárnym napätím sekundárny výkon je menší, úmerne príslušnému
napätiu.
• Spôsob pripojovania vodičov: max. 2,5 mm2 (bezskrutkové svorky)