slovenčina angličtina 
logo ISO 9001
bulletSvietidlá bulletKáble bulletElektro bulletPartneri bulletKontakt
Elektro
Naše produkty
Elektrické prístroje
1.Spínacia technika
2.Istiaca technika
3.Automatizačná technika
» Bezpečnosté moduly
» Detekcia
» Frekvenčné meniče
» Inteligentné relé
» Napájacie zdroje
» Oddelovacie transformátory
» Ovládacie a signalizačné hlavice
» Svetelné sťlpy
Elektroinštalačný materiál
Napájací zdroj, (v praxi aj menej presný pojem napájanie), je elektronický obvod, ktorý zabezpečuje elektrickú energiu požadovaných parametrov (obvykle s konštantným napätím) pre napájaný elektronický obvod; obvykle premenou elektrickej energie z iného zdroja.
Neodmysliteľnou súčásťou každého systému ABB i-bus® EIB/KNX je minimálne jeden napájací zdroj EIB/KNX. Okrem napájania prvkov pripojených na zbernicu slúžia tieto napájacie zdroje ako dôležitý prvok pre spoľahlivú komunikáciu.

Ponuka výrobkov ABB obsahuje:

* Štandardné napájacie zdroje EIB/KNX v rôznom prevedení, pre použitie v rozsiahlych aj malých
inštaláciách vo všetkých typoch budov.
* Záložné napájacie zdroje systému EIB/KNX obsahujú batérie a káblové príslušenstvo. Tieto zdroje sú
určené pre kriticky dôležité aplikácie, kde je stopercentná prevádzka inštalácie ABB i-bus® EIB/KNX
nutnosťou.
* Univerzálne napájacie zdroje pre aplikácie, ktoré vyžadujú prídavný napájací zdroj SELV.