slovenčina angličtina 
logo ISO 9001
bulletSvietidlá bulletKáble bulletElektro bulletPartneri bulletKontakt
Elektro
Naše produkty
Elektrické prístroje
1.Spínacia technika
2.Istiaca technika
3.Automatizačná technika
» Bezpečnosté moduly
» Detekcia
» Frekvenčné meniče
» Inteligentné relé
» Napájacie zdroje
» Oddelovacie transformátory
» Ovládacie a signalizačné hlavice
» Svetelné sťlpy
Elektroinštalačný materiál
Detekcia
Kapacitné spínače SIMATIC PXC detekujú všetky materiály, či v pevnom, práškovom alebo kvapalnom stave, napríklad sklo, keramika, umelá hmota, drevo, olej, voda, lepenka a papier. Predmety možno rozpoznať aj cez určité nekovové materiály. Takáto schopnosť sa požaduje skoro všade: pri spracovaní kovov a pri plniacich zariadeniach, pri automatickej kontrole a pri počítaní spotrebného tovaru každého druhu. Kapacitný spínač pracuje bezdotykovo a bez mechanického opotrebovania a má preto veľkú životnosť.

Typické aplikácie kapacitných spínačov:

*signalizácia výšky hladiny v nádržiach z umelej hmoty alebo zo skla
*signalizácia výšky hladiny v priehľadných obaloch
*signalizácia pretrhnutia navíjaného drôtu
*signalizácia pretrhnutia pásu
*počítanie kusov objektov každého druhu

Funkcia
Aktívna plocha kapacitného snímača je vytvorená dvomi sústredne umiestnenými kovovými elektródami, ktoré zodpovedajú elektródam A a B otvoreného doskového kondenzátora. Tento kondenzátor je zaradený v obvode spätnej väzby vysokofrekvenčného oscilátora, ktorý je nastavený tak, že pri nerušenom elektrickom poli medzi elektródami nekmitá.
Ak sa objekt priblíži k aktívnej ploche snímača, dostane sa do elektrického poľa medzi elektródami a spôsobí zmenu väzobnej kapacity oscilátora. Oscilátor začne kmitať; amplitúda kmitov sa vyhodnocuje a mení na príslušný signál zopnutia spínača.