slovenčina angličtina 
logo ISO 9001
bulletSvietidlá bulletKáble bulletElektro bulletPartneri bulletKontakt
Elektro
Naše produkty
Elektrické prístroje
1.Spínacia technika
2.Istiaca technika
» Ističe
» Poistkové odpínače
» Poistky
» Prepäťové ochrany
» Prúdové chrániče
3.Automatizačná technika
Elektroinštalačný materiál
Poistka alebo elektrická poistka alebo tavná poistka, v schéme označovaná ako F (z angl. Fuse) je elektrická súčiastka, ktorej úlohou je chrániť elektrický obvod pred prúdom vyšším ako je nominálny (tzv. nadprúd), alebo skratom. Poistka predstavuje zámerné vytvorenie najslabšieho miesta v obvode. Pri preťažení sa pretaví tavný vodič v poistke, čím sa obvod preruší.

Poistkové vložky pre istenie polovodičov
Poistky pre istenie polovodičov sú určené na istenie polovodičov a zariadení obzvlášť citlivých na skraty. Vyznačujú sa hlavne týmito vlastnosťami: mimoriadne nízke hodnoty I2t a obmedzených prúdov, malé rozmery a nízke straty, použitie aj v sťažených klimatických podmienkach, diaľková signalizácia stavu poistiek, možnosť paralelného radenia poistiek. Poistkové vložky neobsahujú škodlivé látky podľa nariadenia RoHS (kadmium, olovo a ostatné).
Vyrábajú sa s charakteristikami:

* gR/gS pre istenie polovodičových prvkov a káblov pred preťažením a skratom
* gR pre istenie polovodičových prvkov pred preťažením a skratom
* aR pre istenie polovodičových prvkov iba pred skratom


Poistkové držiaky
Držiaky polovodičových poistiek sú určené na mechanické upevnenie poistiek pre istenie polovodičov s pripojovacím rozstupom 75, 80, 110 a 170 mm. Základne držiakov sú steatitové alebo z oceľového plechu povrchovo upraveného zinkochromátovaním a so steatitovými nosičmi upevňovacích svorníkov.